Privacy statement

Inleiding
Einde contractmelder is een transparant systeem, dat helpt herinneren aan aflopende contracten en abonnementen op het gebied van energie, verzekeringen, telefoon en internet en andere leveranciers. Bovendien helpt Einde contractmelder met het zoeken naar de goedkoopste leverancier. Op deze wijze kan worden bespaard op vaste lasten. Vaste lasten worden dus niet alleen beheersbaar, maar ook lager. Door bij ons lid te worden kunnen op eenvoudige wijze lopende contracten worden beheerd, maar kan ook op tijd worden gekozen voor het opzeggen of eventueel oversluiten naar een voordeliger abonnement. Het lidmaatschap bij Einde contractmelder is geheel gratis.

Privacy
Einde contractmelder vindt uw privacy belangrijk en ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In dit Privacy Statement infomeren wij over hoe wij uw gegevens gebruiken en wat u van ons kunt verwachten.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gegevens die u via het contactformulier ‘Bel mij terug!’ op eindecontractmelder.nl en telefonisch of in correspondentie aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld uit interesse voor het lidmaatschap bij Einde contractmelder en voor de aanvraag van meer informatie of een offerte van een leverancier. Einde contractmelder B.V., gevestigd te (2289 CX) Rijswijk aan de Laan van Oversteen 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65465717, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Einde contractmelder handelt ook onder de namen Nederlands Bespaarplan. Dit betekent dat dit Privacy Statement ook van toepassing is op Nederlands Bespaarplan.

Persoonsgegevens
Einde contractmelder verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, NAW-gegevens, gegevens over uw contracten en abonnementen bij leveranciers, zoals maar niet beperkt tot energie, telecom, internet, verzekeringen, goede doelen, uitgeverijen, loterijen en alle andere contracten en abonnementen die u heeft. Einde contractmelder verwerkt ook kenmerken van uw woning en huishouden, en inhoud berichten die u via het contactformulier op de website aan ons doorgeeft en overige gegevens die u aan ons verstrekt telefonisch en in correspondentie. Naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier ‘Bel mij terug!’ op onze website wordt u door ons gebeld met meer informatie over het lidmaatschap bij Einde contractmelder en aanbiedingen van leveranciers waarmee u uw vaste lasten kunt verlagen. U kunt vervolgens telefonisch lid worden bij Einde contractmelder. Voor het versturen bevestigingsmails en het doen van aanbiedingen van leveranciers kunnen wij uw e-mailadres en telefoonnummer en eventuele andere persoonsgegevens, zoals NAW, verwerken die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap bij Einde contractmelder en het doen van een passende aanbieding van een leverancier. Wij gebruiken alleen uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van leveranciers als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Doelen
Wij verwerken uw gegevens ter uitvoering van uw lidmaatschap bij Einde Contractmelder en voor het telefonisch doen van aanbiedingen van leveranciers in energie, telecom, internet, verzekeringen, goede doelen, uitgeverijen, loterijen en alle andere contracten en abonnementen die u heeft of mogelijk interesse in heeft, zodat u uw vaste lasten kunt verlagen. Hierbij houden wij rekening met de bij ons bekende lopende contracten en abonnementen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor het versturen van bevestigingsmails en het versturen van e-mailnieuwsbrieven indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over aanbiedingen en speciale acties van Einde contractmelder en leveranciers en overige derde partijen in gelijke en soortgelijke diensten als de leveranciers waarbij u een contract of abonnement heeft. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor analyse en onderzoek om beter inzicht te krijgen in onze website bezoekers en zodat wij onze diensten hierop af kunnen stemmen. Voorts kan Einde contractmelder uw e-mailadres gebruiken voor Custom Audience targeting via Facebook, waarbij alleen de door ons opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maken wij een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier  meer over Custom Audience targeting. Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Bewaartermijn
Einde contractmelder hanteert redelijke bewaartermijnen en bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap bij Einde contractmelder en het doen van aanbiedingen van leveranciers en alle andere bovenstaande doelen. Indien u wilt weten hoe lang wij uw gegevens precies bewaren per doel, dan kunt u via onze contactpagina contact met ons opnemen.

Uw rechten
Via onze contactpagina kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren, beperken of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Einde contractmelder. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Ook kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van u lidmaatschap bij Einde contractmelder over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm. Daarnaast kunt u via onze contactpagina uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of een klacht indienen. Eventuele klachten kunt u ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Bij vragen en opmerkingen over ons Privacy Statement kunt u terecht op onze contactpagina.

Leveranciers
Einde contractmelder verstrekt uw gegevens uitsluitend aan leveranciers voor het doen van een passende aanbieding, het versturen van een offerte en/of voor het leveren van de dienst, zoals maar niet beperkt tot energie, telecom, internet, verzekeringen, goede doelen, uitgeverijen, loterijen en alle andere contracten en abonnementen die u heeft of een andere (soortgelijke) dienst waarvoor u interesse heeft getoond. Einde contractmelder kan geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door leveranciers met uw gegevens en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw gegevens door leveranciers. Lees hiervoor het Privacy statement van de betreffende leverancier via bijvoorbeeld de website van de leverancier. Ook kan Einde contractmelder niet aansprakelijk gesteld worden in geval van wanprestatie van een leverancier. Einde contractmelder verstrekt uw gegevens niet aan andere partijen dan leveranciers in energie, telecom, internet, verzekeringen, goede doelen, uitgeverijen, loterijen en alle andere contracten en abonnementen die u heeft of een andere (soortgelijke) dienst waarvoor u interesse heeft getoond, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Einde contractmelder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Minderjarigen
Einde contractmelder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Klikgedrag
Op eindecontractmelder.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de site. Op deze wijze kan Einde contractmelder haar dienstverlening aan optimaliseren.

Cookies
Einde contractmelder maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het vaker vertonen van pop-ups te voorkomen en het gebruik van de website voor u aangenamer te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken. In ons Cookie Statement informeren wij u over hoe en waarvoor wij cookies gebruiken.